npkfedu.com

   NORDISK PLASTIKKIRURGISK FORENING

 

  SCANDINAVIAN ASSOCIATION OF PLASTIC SURGEONS

   Kurs 105: 19 - 22 sept 2016 Helsingfors

Kurs 106: XX - YY nov 2016 Århus

   Ansök kurs 105 o 106 senast 1 juni 2016

(Svensk ansökan: blankett till svenska samordnaren)

Välkommen till det nordiska kursprogrammet för läkare under

specialistutbildning i plastikkirurgi

De nordiska kurserna i plastikkirurgi för läkare under specialistutbildning startade 1972. Efter trettio år omarbetades kursprogrammet den första kursen i det nya programmet hölls 2008. Gemensam utbildning med nordiska kollegor har för alla generationer av plastikkirurger varit uppskattat och till glädje för framtiden. Denna webbsida innehåller aktuell information om de nordiska kursprogrammet i plastikkirurgi.

Välkommen till de nordiska kurserna i plastikkirurgi.